kropumulig! etisk forum for unge 2017 
Kropumulig! er et undervisningsmateriale der henvender sig til grundskolens afgangsklasser. Materialet handler om unges forhold til kroppen og den betydning, som kroppen har for unges identitet. 
Du kan læse Kropumulig! som iPaper her

Back to Top