hør godt efter!
Rapport og casekatalog om børneinddragelse i kommunerne. Børnerådet og Oxford Reasearch 2021. Du kan læse mere om og downloade rapporten og casekataloget her

Back to Top